Zákaznická linka 222 745 410 Registrace Přihlášení RMA Formulář

O Allianci

ISP Alliance a.s. je projekt, který vznikl na podzim roku 2012. Několik lokálních poskytovatelů telekomunikačních služeb se dohodlo na spojení svých sil za účelem společného boje na českém telekomunikačním trhu. Výsledkem je akciová společnost ISP Alliance a.s., která je nezávislou a otevřenou platformou pro podporu podnikání lokálních ISP operátorů.

Kmenové akcie této společnosti jsou nyní drženy rovným dílem zakládajícími členy, společnostmi GRAPE SC, a.s., MAXTEL s.r.o., TLAPNET s.r.o. a TROPTIMUM s.r.o. Akcionářská struktura je nadále otevřena. Jednotlivé společnosti zůstávají majetkově i obchodně nezávislé. ISP Alliance nechce lokální operátory kupovat, ani je jinak ovlivňovat. Naopak věříme, že lidé, kteří lokální telekomunikační firmy vedou, jsou Ti nejkompetentnější vzhledem ke znalosti místních poměrů a prostředí.

Cílem ISP Alliance a.s. je podpořit podnikání lokálních telekomunikačních operátorů ať už nabízenými službami, nebo formou snižování nákladů díky jejich ropuštění mezi jednotlivé společnosti. Platforma ISP Alliance a.s. je dále místem pro spolupráci na projektech, pro sdílení know-how a zkušeností, nebo místem pro společná setkání a diskusi nad tématy, která jsou pro ISP aktuální. Dalším cílem je rozšiřování členské a zákaznické základny tak, abychom společně dokázali pokrýt službami jednotlivých operátorů celou republiku. Toto nám poskytne možnosti soutěžit o zakázky národního rozsahu.

Pro členy a zákazníky je ISP Alliance a.s. také servisní organizací poskytující různé služby. Nabízíme operátorům například národní a zahraniční konektivitu, provoz datacentra, hosting a housing, kompletní IPTV řešení, dodávky hardware a také poradenství v oblasti poskytování Internetu. Připravujeme také nové služby, které bychom v budoucnu rádi nabídli, jako například mobilní virtuální operátor, nebo služby call centra zaměřeného na ISP operátory. Snahou je vytvořit komplexní řešení pro ISP operátory, které by dokázalo uspokojit jejich potřeby ve všech klíčových oblastech jejich podnikání a dalo jim možnost uspět na stále tvrdším telekomunikačním trhu.