Zákaznická linka 222 745 410 Registrace Přihlášení RMA Formulář

Výpočtové tabulky

Výpočet rezervy na únik

Online výpočet ztrát šířením, rezervy na únik, přijímané úrovně, výpočet nedostupnosti dle ITU-R P.530-14 a mnoha dalších parametrů.

Položky označené hvězdičkou * je třeba vyplnit

  • AJednoduchá
  • BKomplexní (ITU-R)

Vstupní hodnoty

 
[Mbit/s]
[MHz]
Název spoje: 
* [GHz]
Podle čeho budete vybírat?

 

 

 

Bod A

Bod B

Nadm. výška: Nadm. výška:
Zeměpisná délka  °   '   ''  Zeměpisná délka  °   '   '' 
Zeměpisná šířka  °   '   ''  Zeměpisná délka  °   '   '' 
Zvolená polarizace:

Volitelné hodnoty

* [m] *? [dBm]
[dB] *? [dBm]
* [m] * [km]
[dB]
Výpočet radiové trasy
Výpočet dostupnosti dle ITU-R P.530-14 z hlediska srážek
Rezerva na únik [dB]
Rezerva na 1km [dB]
Výkon vyzářený vysílací anténou EIRP [dBm]
Úroveň na výstupu přijímací antény Pin [dBm]
U RSSI [V]
Útlum na 1km Ap [dB]
Útlum celé trasy Ac [dB]
Útlum atmosférou [dB]
POZOR! Přijímaná úroveň je vyšší nežli povolená mez.
Elevace [°]
Azimut [°]
Srážkové pásmo:
Srážkové pásmo - vlastní hodnota [mm/h]
Mezní intenzita srážek (H) - orientační [mm/h]
Mezní intenzita srážek (V) - orientační [mm/h]
Dostupnost spoje (H polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (H polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (H polarizace) [min/rok]
Dostupnost spoje (V polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (V polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (V polarizace) [min/rok]

Prahová citlivost pro bitovou chybovost BER=10-6

Maximální povolený výkon dodávaný stanicí do anténního napáječe je:
3 dBm pro pásmo 10 GHz
20 dBm pro pásmo 11 GHz
20 dBm pro pásmo 13 GHz
20 dBm pro pásmo 15 GHz
20 dBm pro pásmo 18 GHz
20 dBm pro pásmo 38 GHz.

Maximální povolený výkon z antény (EIRP) dle ČTÚ je:
20 dBm pro pásmo 17 GHz
20 dBm pro pásmo 24 GHz.

Orientační úroveň kvality spoje:
Třída kvality X3 pro chybovost spoje do 17 minut ročně.
Třída kvality X4 pro chybovost spoje do 170 minut ročně.

Ve vzdálené zóně musí mít paprsek volný celý průměr 1. Fresnelovy zóny.

Pro spoje typu 2+0 se počítá trasa jako pro 1+0, parametry výpočtu jsou totožné.

Výpočet poloměru 1. Fresnelovy zóny

Pásmo [GHz]
Celková délka trasy [km]
Vzdálenost překážky od antény [km]
Poloměr 1. Fresnelovy zóny [m]

Výpočet poplatku za duplexní kanál v licencovaném pásmu

  [GHz]
[dBm] [MHz]
   
Poplatek ročně [Kč] Poplatek měsíčně [Kč]